Kategoria:

Gospodarstwo Agroturystyczne znajduje się w miejscowości Kosztowa . Miejscowość  położona jest wśród pól i lasów, zabudowa ciągnie się wzdłuż drogi powiatowej. Malowniczo położona miejscowość to atrakcyjne miejsce do dobrego wypoczynku jak i dla grzybiarzy, a także miłośników turystyki pieszej i rowerowej,  kto ochłodzić się chce w czystych wodach Sanu i nasycić oczy pięknem łagodnych stoków Pogórza. 

Główne walory tego terenu to malownicze położenie geograficzne, rzeka San, nieskażone środowisko przyrodnicze, liczne zabytki, szlaki turystyczne. Walory te podnosi ponadto bogata historia, interesujące zabytki architektury i żywy po dzień dzisiejszy folklor.
W odległości ok. 3 km. od zabudowań gospodarstwa  przepływa jedna z najbardziej pięknych i czystych polskich rzek San, to bowiem wymarzona rzeka dla kajakarzy i pontoniarzy. Rzeka na tym odcinku ma jeszcze górski charakter, tworzy malownicze przełomy. San w tym rejonie stwarza również świetne warunki dla wędkarstwa. co jest niewątpliwą  atrakcja dla wypoczynku i wędkarzy. Istnieje możliwość korzystania z plaży ( czas dojazdu ok. 5 min. ). Z Dynowa ( w odległości ok.5 km. ) organizowane są spływy kajakowe.
Dla miłośników zwiedzania okoliczny teren obfituje w wiele ciekawych i atrakcyjnych miejsc wartych zobaczenia osobiście. Na terenie prawie wszystkich okolicznych miejscowości napotkać możemy obiekty lub miejsca, które warto odwiedzić. Okoliczne miejscowości obfitują bogactwem historycznym i przyrodniczym. Zabytki wkomponowane w malowniczy krajobraz stwarzają bardzo dobre warunki dla turystyki. Swój niepowtarzalny urok posiada wiele zakątków kryjących np. przepiękne kapliczki, stare domostwa, krajobrazy lub pomniki będące świadkami historii tych ziem, dlatego proponuję przyjechać i zobaczyć wszystko osobiście.

 Miejsca, które warto zobaczyć na wczasach na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim:

W okolicy możliwość zwiedzenia ciekawego zakątka ziemi związanej z miejscem urodzin w Dubiecku Księcia Poetów Ignacego Krasickiego , XVI wieczny zamek zbudowany przez rodzinę Krasickich. Na cmentarzu zachowała się kaplica grobowa Krasickich i Konarskich z pierwszej połowy XIX wieku.  Przy wyjeździe z Dubiecku w kierunku Przedmieścia Dubieckiego stoi murowana cerkiew greko-katolicka z 1727 roku
W sąsiedniej Nienadowej mieszkał i tworzył u swoich dziadków Aleksander Fredro, dwór murowany parterowy wzniesiony w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku. Przy dworze zachowały się dwie oficyny, dwie kordegardy oraz zabudowania gospodarcze. W niedużej odległości od dworu znajdują się młyn oraz gorzelnia ( cały czas czynna ). Przy drodze głównej zwraca uwagę okazały pomnik, który wzniesiono, aby upamiętniał strajk chłopski z 1937 roku.

Kolejną miejscowością jest Bachórzec , zobaczymy aleję dębową prowadzącą do dworu. Jest to dwór murowany na wzór włoski, wybudowany w 1808 roku, należący do dóbr Krasickich. Innym zabytkiem Bachórca jest barokowy, trójnawowy kościół pod wezwaniem św. Katarzyny. Wybudowany został w latach 1760 - 1763 przez Antoniego Krasickiego.
W miejscowości Piątkowa , stoi cerkiew greko-katolicka pod wezwaniem św. Dymitra. Jest to drewniana zrębowa, trójdzielna budowla, której każdą część nakrywa ośmiopolowa kopuła.
W sąsiednim  Bachórzu  zachowany we fragmentach dawny zespół dworsko – parkowy. Powstał on w końcu XVIII w., z inicjatywy ostatnich właścicieli Bachórza - Skrzyńskich . Wielką atrakcję stanowi ciuchcia, kursująca pomiędzy Dynowem a Przeworskiem. Przejeżdża ona przez jedyny w Polsce (602 mb) tunel na kolejach dojazdowych.  – w okresie letnim istnieje możliwość przejazdu kolejką w dawnych wagonach na trasie Przeworsk – Dynów , Stacja kolejki wąskotorowej na trasie Przeworsk – Dynów w Bachórzu, murowana, pochodząca z 1887 r.  aktualnie obok stacji stoją eksponaty muzealne kolejki wąskotorowej,  obok  znajduje się  Karczma Pod Semaforem gdzie można spróbować regionalnych posiłków . w Bachórzu jest Kościół parafialny  wybudowany w latach 1872 – 1873 jak i sa » Wzniesienia „Parasol” i „Klepisko”, na których prawdopodobnie znajdowały się niegdyś grodziska obronne . Nad Sanem prowadzone były wykopaliska archeologiczne pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po przeciwnej stronie rzeki San jest  wieś Pawłokoma znajduje się tam pomnik upamiętniający ukraińskie ofiary wydarzeń z marca 1945 roku. W 2006 roku w ceremonii odsłonięcia pomnika uczestniczyli prezydenci Polski Lech Kaczyński i Ukrainy Wiktor Juszczenko. Przez Pawłokomę przebiega wzdłuż Sanu „Szlak Nadsańskich Umocnień” tzw. „Linia Mołotowa” widoczne bunkry obronne co jest spora atrakcja dla miłośników militariów.
Kolejna miejscowość to Dąbrówka Starzeńska na jej skraju, na zboczu wzgórza, znajdują się ruiny renesansowego zamku, wzniesionego przez Stadnickich w XVI i XVII w.,. Zamek w ruinę popadł w po drugiej wojnie światowej, kiedy to został spalony. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie ruiny zachodniego skrzydła z dwiema narożnymi basztami. W sąsiedztwie znajduje się rozległy park krajobrazowy z XVIII i XIX w. oraz neoromańska kaplica grobowa Starzeńskich z końca XIX w.,

Atrakcją przyrodniczą jest Rezerwat Broduszurki utworzony na terenie wsi Winne-Podbukowina i Bachórzec na torfowisku rezerwat torfowiskowy typu przejściowego i wysokiego o nazwie „Brodoszurki". Występująca tu flora jest bogata i różnorodna. Zawiera elementy bagienne, leśne, łąkowe i pastwiskowe. Na szczególną uwagę zasługują zespoły boru bagiennego oraz torfowisk wysokich i przejściowych. Bogata przyroda oraz duża ilość ekosystemów sprzyja występowaniu licznych gatunków zwierząt, kilkudziesięciu gatunków ptaków oraz wielu przedstawicielom płazów i gadów.
Mam nadzieję, że przedstawione walory turystyczne i kulturalne zachęcą do przyjazdu i spędzania czasu w naszym gospodarstwie.

 

Zapraszamy